logo

笛子網歡迎您

您所在的位置:首頁>>笛子指法>>全按作低音6(筒音)

笛子指法大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全按作低音6(筒音)

來源:網絡 上傳:笛子網 更新日期:2018-08-15

全按作低音6(筒音)

????????? 膜孔???????? 指孔

低音6??? ???? ●●●●●●??

低音7??? ???? ●●●●●〇

中音1??? ???? ●●●●〇●或●●●●◎〇

中音2??? ??? ?●●●〇〇〇

中音3??? ???? ●●〇〇〇〇

中音4??? ???? ●◎〇〇〇〇或●〇●●〇〇

中音5??? ???? 〇●●〇〇〇或◎〇〇〇〇〇或〇●●●〇〇

中音6??? ???? ●●●●●●或〇●●●●●

中音7??? ???? ●●●●●〇

高音1??? ???? ●●●●〇●或●●●●◎〇

高音2??? ???? ●●●〇〇〇

高音3??? ???? ●●〇〇〇〇

高音4??? ???? ●◎〇〇〇〇或●〇●〇〇〇

高音5??? ???? 〇●●●●〇或◎〇〇〇〇〇或〇●〇〇〇〇或●〇●●〇〇

高音6??? ???? 〇●●●●●或〇●●〇〇〇

高音7??? ???? ●●〇●●〇

: 閉孔●???????? 開孔〇??? 半開孔◎

說明:低音緩吹,中音急吹,高音超吹
上一篇:全按作低音5
下一篇:全按作低音7
 
相關笛子指法

笛子指法全按作低音1

全按作低音1

笛子指法

笛子指法全按作低音2

全按作低音2

笛子指法

笛子指法全按作低音3

全按作低音3

笛子指法

笛子指法全按作低音4

全按作低音4

笛子指法

笛子指法全按作低音5

全按作低音5

笛子指法

 
 
大家喜歡的更多樂器>>
網站首頁 長笛 短笛 豎笛 卡祖笛 口笛 哨笛 嗩吶 巴烏 葫蘆絲
       

CopyRight © 2011-2019 笛子網 All Rights Reserved

热博rb88